Renesanční, romanticky upravený zámek na místě románského hradu ve městě.

Předchůdcem zdejšího zámku bylo hradiště postavené Břetislavem I. a nazvané jeho jménem. Bylo postaveno uprostřed bažinatého terénu a obehnáno kolovou hradbou. Často měnilo majitele, kteří je postupně přestavěli na kamenný hrad. Ten byl dík své pomezní poloze středem mnohých bojů.

Na místě staršího hradu začal roku 1570 budovat Jan mladší ze Žerotína renesanční zámek s arkádovým nádvořím. Neobvykle řešený arkádový ochoz prvního patra je nesen nikoli pilíři nebo sloupy, nýbrž krakorci. Jeden z majitelů - Ladislav Velen ze Žerotína - byl velitelem moravských stavů, a proto byla Břeclav obléhána císařským vojskem, které však bylo poraženo. Podruhé však už zámek neodolal a byl konfiskován. Od r. 1636 patří Lichtenštejnům. Počátkem 19. stol. byl upraven novogoticky a byla k němu přistavěna zkosená věž připomínající zříceninu.


BŘECLAV