Pseudogotický zámek inspirovaný tudorskou gotikou, kdysi efektního vnějšího vzhledu, užitkově upravený vinařskými závody.

Bzenecká tvrz, později změněná v zámek, vznikla po úpadku hradu, zničeného husitskými vojsky. Tvrz opatřená dvojím příkopem a pevnou hradbou vznikla na konci 15. století přímo ve městě. Sem byla přenesena správa panství ze zničeného hradu. Ve druhé polovině 16. století byla tvrz přestavěna na renesanční zámek s typickou čtyřhrannou dispozicí, z něhož se však dochovaly jen velké sklepy.

Na počátku 18. století zadal hrabě Erdman Kryštof Pruskovský stavbu barokniho zámku. Hodnotná stavba se zachovala jen v plánech a snad částečně v dispozici a zdivu. V letech 1853 - 1855 byl zámek zcela podle tehdejší módy přestavěn v novogotickém slohu a doplněn čtyřmi rohovými arkýři na způsob věží. Zámek je obklopen pozůstaky anglického parku, ve kterém jsou dvě 800 až 900 let staré lípy, patřící k nejstarším na Moravě. Dnes jsou v zámku i parku rozsáhlé vinné sklepy sloužící vinařským závodům v Bzenci a areál je účelovým využitím a zástavbou značně znehodnocen.


BZENEC