Původně templářská komenda, později renesanční zámek, dnes hotel ve stejnojmenné obci.

Na místě dnešního zámku stávala již v 11. století opevněná komenda řádu templářů, jimž ves patřila od roku 1248. Po zrušení řádu v roce 1312 získali Čejkovice páni z Lipé, vystřídali je Šternberkové a další šlechtické rody. Po husitských válkách se zde k roku 1466 uvádí pustý hrad. V prvé polovině 16. století přeměnili Prusinovští z Víckova tvrz přístavbou dvou nových křídel na renesanční zámek s částečně arkádovým dvorem. Okolo zámku byl zřízen park. Po potlačení protihabsburského povstání moravských Valachů, v jehož čele páni z Víckova stáli, bylo čejkovické panství zkonfiskováno a věnováno olomouckým jezuitům. Když byl řád roku 1773 zrušen, koupil majetek císař Josef ll. a spojil jej s hodonínským panstvím. Zámek v majetku obce byl po neúplném archeologickém průzkumu upraven na hotel.


ČEJKOVICE