Bohatě zdobený historizující zámek z konce 19. století v anglickém parku, využitý jako domov důchodců.

Původní dřevěný lovecký zámeček nechal vystavět Ludvík Raduit de Souchez v 80. letech 18. stol. Roku 1879 nechali na jeho místě Locatelliové postavit pseudoslohový zámek, jednu z posledních zámeckých staveb na Moravě, který se stal jejich sídlem. Přestože budova s převažujícím novogotickým tvaroslovím vykazuje všechny znaky úpadkového míšení slohů charakteristického pro svou dobu, působí její přezdobené fasády v kulise starého anglického parku až pohádkovým dojmem. Ten ještě umocňuje cyklus mytologických soch L. Mattielliho, přenesených do parku při stavbě zámku z louckého kláštera. Dnes slouží jevišovický Nový zámek jako domov důchodců.

JEVIŠOVICE - NOVÝ ZÁMEK