Trojkřídlý, převážně renesanční zámek na půdorysu staršího gotického hradu v dominantní poloze nad městečkem.

Jevišovický starý zámek vystavěli páni z Kunštátu, kterým panství patřilo od prvních zmínek k roku 1289 až do roku 1647 (a to i po vymření jevišovické větve nesoucí přídomek Zajímačové). Stalo se tak krátce po roce 1421 kdy byl původní jevišovický hrad vystavěný na jiném místě (a nedochovaný) jako sídlo husitských pánů dobyt a pobořen katolickou stranou pod velením rokouského vévody Albrechta. Už v roce 1432 se hovoří o dvou jevišovických hradech. Gotický hrad přestavěli postupně jeho majitelé v renesanční zámek, jehož čtyřkřídlou dispozici na trojúhelníkovém půdorysu určovaly hradby. Vzhledem k omezenému prostoru chyběly sice obvyklé arkády, palácová průčelí však byla zdobena sgrafitovou rustikou. Další úpravy provedl Jan Ludvík Raduit de Souchez (známý úspěšný obránce Brna proti Švédům). Dal dostavět východní křídlo a kapli sv. Ludvíka na někdejší gotické baště. Práce byly ukončeny roku 1686. Naposled upravili hrabata Ugartové v druhé pol. 18. stol. už jen interiéry. Novodobá rekostrukce pak přizpůsobila zámek muzejnímu využití.


JEVIŠOVICE - STARÝ ZÁMEK