Renesanční zámek s mladší přístavbou a novodobou sgrafitovou výzdobou ve městě na místě dřívější tvrze.

Zámek v Kyjově vystavěl Jan Kuna z Kunštátu okolo roku 1548 na zbořeništi staré tvrze, jejíž vzhled není znám. Po roce 1548 se Kyjov vykoupil z poddanství dalšímu majiteli Janu Kryštofu Kropáči z Nevědomí a stal se městem královským. Původní zámecká stavba se zachovala jen z jedné třetiny, neboť v roce 1636 zámek vyhořel a musel být později z části na starých základech vystavěn znovu. Z konce 18. století pochází podlouhlá přístavba spojující obě starší budovy. Při opravě v roce 1911 bylo jižní i západní průčelí vyzdobeno sgrafity Jana Köblera s vyobrazením postav obou zmiňovaných majitelů.


KYJOV