Lednice

Na místě původního hradu byl v poslední čtvrtině 17. stol. vybudován barokní zámek, z něhož se zachovala jízdárna se stájemi. Dnešní novogotická podoba zámku s bohatě zařízenými dobovými interiéry a zemědělským muzeem pochází z I. 1846-56 (J. Wüngelmüller). Barokní francouzský park byl v l. 1806-11 přebudován na anglický, navazující na parkově upravenou krajinu s řadou rybníků a empírových pavilonů: minaret, Apollonův chrám, chrám Tří Grácií, Nový dvůr, Rybniční zámek, Hraniční zámek, Belveder a romantická zřícenina Janova hradu. Rozlehlý zámecký park patří k nejkrásnějším historickým parkům ve střední Evropě.