Mikulov

Město v Mikulovské vrchovině, středisko vinařské oblasti, městská památková rezervace, založené před r. 1322 v podhradí raně gotického hradu, z něhož se zachovala věž s břitem z 1. pol. 13. stol. Hrad byl v l. 1611-19 přestavěn na renesanční zámek a v letech 1719-24 barokně upraven. Koncem dubna 1945 byl zámek ustupující německou armádou vypálen a později renovován pro potřeby muzea. V zámeckém sklepě se uchoval tzv. desátkový vinný sud z r. 1643, největší v Evropě. Ve městě zbytky gotického opevnění a řada renesančních a barokních měšťanských domů. Kostel sv. Anny byl r. 1844 klasi- cistně přestavěn na rodinnou hrobku Dietrichsteinů. Zbarokizovaný piaristický kostel sv. Jana Křtitele ze 17. stol. s malbami F. A. Maulpertsche a bývalé piaristické gymnazium, na kterém studovali v l. 1798- 1804 J. Ev. Purkyně a dva pozdější rakouští prezidenti, K. Renner (1870 az 1950) a A. Scharf (1890 -1965). Na Svatém kopečku nad městem barokní kaple sv. Šebestiána z roku 1679 na půdorysu řeckého kříže s křížovou cestou.


pohled na zámek     náměstí


opět zámek ....  


Svatý kopeček