Slavonice

Město a letovisko na úpatí Českomoravské vrchoviny, městská památková rezervace. Trhové městečko vzniklo někdy v 11. stol. na obchodní cestě mezi Vídní a Prahou, na město povýšeno r. 1277. Ve městě ucelený soubor pozdně gotických a zejména renesančních měšťanských domů z doby kolem pol.16. stol. se sklípkovými klenbami, lombardskými a benátskými štíty, sedlovými střechami a bohatými sgrafity. Kostel Nanebevzetí P. Marie ze 14. stol. s několika pozdně gotickými plastikami a s vysokou věží z r. 1549, poutní kostel Božího těla upravený do podoby po přestavbě v letech 1478-91 a sgrafity ozdobený špitální kostel Sv. Jana Křtitele z 15. stol. Na náměstí městské muzeum s expozicí historických památek města.


vstup do kostela sv. panny Marie


kaple sv. Jana Nepomuckého


 kašna s madonoukašna se sv. Floriánem 


dům č. 463


kostel božího těla 


  špitální kostel Jana Křtitele