Renesanční zámek na východní straně města, dříve součást rozsáhlého areálu jednoho z knížecích sídel Lichtenštejnů.

Původně zde stál královský vodní hrad jménem Stenice, založený po roce 1260 a využívající k obraně ramene Moravy. Tato poloha však způsobila, že hrad i pozdější zámek byl často postihován povodněmi. Podstatná část hradu se dochovala ve zdivu dnešního zámku. Dnes je toto rameno Moravy zasypáno. V patnáctém století patřil hrad k hlavním střediskům husitů a byl několikrát obléhán Zikmundem Lucemburským. Roku 1511 jej získal Jan z Kunovic, který jej goticko-renesančně přestavěl. Jetřich z Kunovic navázal na tyto úpravy renesančním sjednocením fasád a další stavební činností. Práce trvaly až do počátku 17. století a vzniklo při nich mimo jiné i arkádové nádvoří s bosovanými pilíři v přízemí a toskánskými sloupky v patrech. V roce 1605 zámek zpustošil požár zapálený bleskem, ale Jan Bernard z Kunovic jej znovu opravil. Panství však bylo pánům z Kunovic po Bílé hoře konfiskováno a koupil je Gundakar z Lichtenštejna. Ten dostavoval hlavně hospodářské části. V roce 1645 dobyli Uherský Ostroh Švédové. Stavební vývoj byl za prvních Lichtenštejnů v podstatě ukončen. Později už se pouze bouralo. Rameno Moravy bylo zasypáno, zanikla část budov i zahrady. Postupná rekonstrukce dnes odstraňuje následky nevhodného novodobého využití.

UHERSKÝ OSTROH