Znojmo

Hospodářské a kulturní středisko jihovýchodní Moravy, založené roku 1226 jako královské město Přemyslem Otakarem I., městská památková rezervace. V hradu z 13. stol., přebudovaném v 17. a 18. stol. na barokní zámek, je dnes expozice Jihomoravského muzea. V historickém jádru řada gotických, renesančních a barokních měšťanských domů a velké množství významných církevních památek: románská rotunda sv. Kateřiny (před r. 1132) vyzdobená cyklem nástenných maleb s postavami přemyslovských panovníků, národní kulturní památka; gotický farní kostel sv. Mikuláš (z přelomu 14. a 15. stol.) s cenným zařízením; gotická kaple sv. Václava (1500-21 ); barokně upravený jezuitský kostel sv. Michala s kolej založenou r. 1624; dominikánský kostel Nalezený sv. Kříže (1653-77) s klášterem, kde se zachovala část gotického ambitu a kapitulní síň z konce 15. stol. ; zříceniny gotického chrámu minoritů a kláštera klarisek; kapucínský kostel sv. Jana Křtitele (1628-32); v jádře gotický špitální kostel sv. Alžběty. V městské části Louka barokně přestavěný premonstrátský klášterní kostel s cenným zařízením a zachovanou románskou kryptou z 1. pol. 13. stol. V městské části Hradiště pozdně barokní kostel sv. Hypolita (1765-68) s malbami F. A. Maulpertsche.


vyhlídková radniční věžhradkostel sv. Mikuláše


klášter 


  rotunda sv. Kateřiny