CHROPYNĚ

Ve zdivu pozdně renesanční, manýristicky upravený nevelký zámek, spojený s pověstí o králi Ječmínkovi.

Předchůdcem dnešního zámku byla snad tvrz či hrad Hanuše Haugvice z Biskupic. Dvoupatrovou původní budovu renesančního zámku si nechal v roce 1615 postavit kardinál František Dietrichštejn. Arkádová chodba při průčelní zdi i ostatní přízemní prostory jsou klenuté. Střecha věže ve tvaru osmibokého jehlanu pochází z roku 1892, kdy po požáru nahradila původní zastřešení. Přestavba z počátku 18. století podle projektu G.P. Tencally, která přinesla zvýšení o druhé patro, nepoznamenala příliš tvarosloví fasád. Přibyly jen barevné geometrické výplně mezi okny.

Chropyňský zámek byl rekonstruován v roce 1973 pro potřeby regionálního Muzea Kroměřížska. Zajímavostí expozice je kulatý stůl s vyřezávanými příbory, který prý stále prostřený čeká na návrat legendárního hanáckého krále Ječmínka.