HOLEŠOV

Monumentální čtyřkřídlý raně barokní zámek s mimořádně cenným, u nás ojedinělým francouzským parkem s vodními kanály.

Gotickou tvrz, ležící patrně na místě dnešního zámku, postavili páni ze Šternberka, kteří drželi zdejší panství od roku 1368. V roce 1579 je zde už zmiňován zámek. V roce 1650 koupil panství Jan hrabě z Rottalu. Ke stavbě nového reprezentativního sídla si přizval dík známostem u dvora předního císařského architekta F. Lucheseho. Vznikla tak monumentální čtyřkřídlá raně barokní budova s dvěma patry, mansardovou střechou a charakteristickými šestibokými nárožními věžicemi. Obezděný vodní příkop a mohutný, římsou opatřený sokl budovy jsou ještě dozvukem pevnostního rázu renesančních zámků. Dokončovací práce probíhaly ještě v roce 1718 a drobnější práce na výzdobě zámku dokonce až do počátku 19. století. Mimořádně cenný je francouzský park v ludvíkovském stylu, jediný svého druhu u nás, vycházející z prací francouzského architekta La Nôtra, s vodními kanály ve tvaru Neptunova trojzubce. Park byl v době po 2. svět. válce částečně rekonstruován.