Hranice

Město v Moravské bráně na řece Bečvě. Původně osada při staré obchodní, tzv. Jantarové stezce, zmiňovaná poprvé r. 1169. Ve městě částečně zachované gotické hradby z 14. a 15. stol. Na místě gotické tvrze počátkem 17. stol. postaven renesanční zámek. Radnice s pozdně gotickým sálem z r. 1528 a renesančním portálem z r. 1544, Čaputovský dům (čp. 20) s portálem z r. 1583. Na náměstí řada renesančních domů, uprostřed farní kostel z let 1754-63 od F. A. Grimma.

náměstí

synagoga

zámek

zámek


kostel

 

  

pohled na Moravskou bránu

 

   pohled na město