HUKVALDY

Rozsáhlá a dobře zachovaná zřícenina gotického hradu s dostavbami renesančního a barokního opevnění.

Hrad založil někdy krátce před rokem 1285 Jindřich z Příbora a Hukvald, leník olomouckého biskupa. Ten hrad držel po jeho smrti. Ve 14. a 15. stol. se hrad střídavě ocital v rukou různých zástavních držitelů a biskupů. Na dvě generace jej získali Boskovicové, z nichž zejména Dobeš Černohorský z Boskovic hrad dostavoval a posiloval opevnění. Roku 1466 se Hukvaldy definitivně vrátily biskupům a staly se centrem jejich okolních statků. Následovala dvě století rozšiřování a opevňování, jímž se hrad několikanásobně rozrostl. V 16. století zde bylo zřízeno, podobně jako na Mírově, kněžské vězení. Renesanční opevnění s pěti baštami se osvědčilo při obléhání Švédy a Dány za třicetileté války. Hrad byl opět čas od času zastavován. Roku 1653 dostavěl biskup Leopold Vilém Habsburský barokní fortifikaci. Tím byl stavební vývoj hradu ukončen, nepočítáme-li přestavbu jedné z bašt na kapli koncem 17. stol. Po požáru v roce 1762 už nebyl důvod hrad obnovovat. Od konce 19. století se objevují snahy o zajištění zříceniny, chátrání však zastavila až novodobá památková konzervace.