Lipník nad Bečvou

Město v Moravské bráně založené před r. 1294, městská památková rezervace. V historické části města se zachovaly části gotických hradeb z 15. stol. s později vybudovanými baštami, renesanční radnice a několik pozdně renesančních a barokních měšťanských domů. Gotický kostel sv. Jakuba Většího byl barokně přestavěn v I. 1765-68, renesanční zvonice pochází z r. 1609. V bývalé piaristické koleji, postavené za hradbami spolu s kostelem sv. Františka Serafínskeho v 2. pol. 17. stol., je dnes Muzeum Záhoří. Renesanční zámek z přelomu 16. a 17. stol. byl přestavěn barokně.