Nový Jičín

Město ležící na potoku Jičínce v Příborské pahorkatině zmiňované již roku 1313 na obchodní cestě z Olomouce do Krakova, městská památková rezervace. Kolem čtvercového naměstí stojí renesanční a barokní domy s podloubím, mezi nimiž vyniká renesanční Stará pošta z r. 1563 s dvoupatrovým arkádovým rizalitem, morový sloup z roku 1710 a barokní kašna od F. Barwiga. Radnice z r.1501 byla r.1661 upravena raně barokně a r. 1930 v historizujícím stylu. Zachovaly se zbytky městských hradeb z 15. a 16. stol. s baštou z r. 1613. Kostel Nanebevzetí P. Marie z let 1729-36 s hodnotným zařízením a gotickorenesanční věží, kostel Nejsvětější Trojice z přelomu 15. a 16. stol., barokní Španelská kaple postavena r. 1724 na hrobech španělských a neapolských vojáků padlých r. 1621. Na místě původního gotického městského hradu postavili Žerotínové v I. 1538-41 renesanční zámek později empírově upravený, dnes vlastivědné a kloboučnické muzeum.

kostel nejsvětější Trojice

morový sloup

zámek


   Masarykovo náměstí

   Beskydské divadlo

  

farní kostel nanebevzetí panny Marie