Přerov

Město na řece Bečvě v Moravské bráně, založené v pol. 13. stol. na místě patrně břetislavského hradiště při Jantarové stezce. Původní hrad z 13. stol. byl začátkem 17. stol. přestavěn na renesanční zámek, dnes je tu Muzeum J. A. Komenského, který na zdejší latinské škole studoval a v 1614-18 vyučoval. Zachovaly se zbytky městských hradeb z 14. a 15. stol. a několik pozdně gotických a renesančních domů na horním náměstí. Kostel sv. Jiří z konce 13. stol. se zajímavou rytířskou hrobkou, farní kostel sv. Vavřince v 18. stol. zbarokizovány a kostel sv. Mikuláše s bohatou řezbářskou výzdobou. Rodiště bratrského biskupa a spisovatele Jana Blahoslava (1523-71), což připomíná pomník od Fr. Bílka z roku 1923. V městské části předmostí proslulé naleziště ze staršíi doby kamenné (Iovci mamutů před více nez 20 000 lety) a staroslovanské pohřebiště z velkomoravského období.


horní náměstí