Štramberk

Město na svazích Zámeckého kopce, Kotouče a Bílé hory založil r. 1359 moravský markrabě Jan Jindřich, městská památková rezervace. Z gotického hradu z první pol. 14. stol. se zachovala část hradeb a hradní věž Trúba, restaurovaná K. Hilbertem. Barokní kostel sv. Jana Křtitele z let 1721 až 1723, na náměstí domy s barokními a empírovými štíty, na předměstí roubené domy z 2. pol. 18. stol. V jeskyni Šipka objeveny pozůstatky neandertálského člověka z doby před 100 000 lety.