TOVAČOV

Rozsáhlý a cenný renesanční zámek na místě gotického hradu. Kamenická výzdoba patří k nejstarším projevům italské renesance u nás.

Tovačov je jako panské sídlo poprvé zmiňován ve 13. Století. Původně šlo zřejmě o tvrz, v roce 1321 je tu už královský hrad, který tehdy král Jan Lucemburský zastavil a později postoupil pánům z Cimburka. Ti hrad drželi až do roku 1502. Ctibor Tovačovský z Cimburka provedl přestavbu ve slohu vrcholné gotiky. Za jeho vnuka Jana byl Tovačov oporou moravských husitů. Přestavbu hradu na renesanční zámek provedl koncem 15. století Janův syn, moravský zemský hejtman Ctibor. Vzdělaný a zcestovalý stavebník pozval italskou kamenickou huť. Výsledkem je cenný soubor kamenických prvků tvořený portálem ve věži, ostěním oken, římsami a portrétním medailonem. Jde o nejstarší projev italské renesance u nás. Štíhlá a vysoká věž zvaná Formosa (nádherná, spanilá) nahradila starší věžovou bránu a je dodnes dominantou širokého okolí.

Cimburkové smrtí bezdětného Ctiborova synovce Adama vymřeli po meči a tovačovské panství koupil nejvyšší hofmistr Království českého Vilém z Pernštejna. Perštejnové postavili a vyzdobili východní křídlo zámku a dokončili opevnění se čtyřmi nárožními rondely, sypanými valy a vodními příkopy. Jan z Perštějna Tovačov v roce 1597 prodal a v roce 1600 jej získali bratři Vejkart a Karel ze Salm-Neuburku. Salmové sídlili na Tovačově až do roku 1715 a postavili zde osmibokou barokní kapli.

Zámek byl už v roce 1619 obsazen stavovským vojskem a vydrancován. Švédům, kteří se pokusili Tovačov dobýt v roce 1643, se sice posádka ubránila, nezabránila však vypálení města. Dalšími vlastníky panství a zámku byly Petřvaldští a hrabata z Kuenburku, stavitelé nového zámeckého křídla. V roce 1783 zámek poškodil požár. Roku 1887 koupil Tovačov továrník rytíř David Gutmann, opravil jej, přistavěl novorenesanční křídlo a schodiště ve vídeňském stylu, čímž zámek získal dnešní podobu. Tovačovský zámek ve správě státu po roce 1945 značně zchátral a přes probíhající rekonstrukci je vážně ohrožen. Nezbývá než doufat, že na záchranu tak významné památky se najdou finanční prostředky.