Uherský Brod

Město na řece Olšavě v Hlucké pahorkatině připomínané r. 1131 při brodu na cestě do Uher. Gotický Panský dům s renesančními arkádami ze 16. stol. (dnes městská knihovna), stará radnice z 2. pol. 15. stol. přestavena barokně, barokní farní kostel z I. 1717-33 od D. Martinelliho, dominikánský kostel Nanebevzetí Panny Marie z let 1656-73, gotický kostel sv. Jana Křtitele upravený v l. 1666 az 1667. V tzv. Baraníku, barokní konírně a sale terreně je dnes Muzeum J. A. Komenského, před ním jeho pomník od Vincence Makovského (1956).