Uherské Hradiště

Město na řece Moravě v Dolnomoravském úvalu vzniklo před rokem 1257 jako pevnost proti uherským vpádům. Na obvodu města zbytky gotických hradeb z 14. stol., v bývalé barokní zbrojnici z l.1721-1726 je dnes galerie. Stará radnice (kol. r. 1514) upravena barokně, v domě čp. 148 rokoková lékarna U zlaté koruny z roku 1754 a v čp. 155 bývalá městská solnice s válcovým arkýřem z roku 1578. Raně barokní jezuitský kostel z let 1670-77, pozdně gotický františkánský kostel později zbarokizovaný. Na návrší v městské části Sady odkryty základy velkomoravského kostela se zbytky nástěnných maleb. Ve Slováckém muzeu jsou uchovány rozsáhlé etnogratické a archeologické sbírky.