Zlín

Průmyslové centrum ve Zlínské vrchovině prvně zmiňované roku 1322. V r. 1894 tu založil T. Baa továrnu na obuv. Meziválečná výstavba města je jedinečným příkladem funkcionalistické architektury, na které se mj. podíleli J. Kotěra, Le Corbuisier, F. L. Gahura a V. Karfík. V historické části města barokně přestavěný zámek, dnes sídlo Oblastního muzea.

Baova vila


 

továrna na obuv

   radnice

zámek