Nový Bor

Obec založena koncem 17. stol. a r: 1757 povýšena na město. Od 18. stol. středisko sklářského průmyslu a od r. 1892 sídlo sklářského muzea. Řada barokních a empírových domů, pozdně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie z let.1786-88. Východisko do chráněné krajinné oblasti Lužické hory.

škola