Osek

Hornické město i podhorské letovisko na úpatí Krušných hor v Mostecké pánvi. Cisterciácký klášter, cennou historickou památku, založil počátkem 13. stol. Slávek z Oseka. Nejstarší dochovanou částí je kapitulní síň z r. 1240, první gotická stavba s žebrovou klenbou na našem území. Umělecky cenný je i raně gotický portál, a zejména otáčecí kamenný pulpit, zařazený pod ochranu UNESCO. V Ietech 1705-25 přistavěl ke klášteru 0. Broggio barokní trakty prelatury a konventu a založil barokní zahradu. Klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie byl v l.1712-18 barokně upraven Ottaviem Broggiem a v l. 1718-23 vyzdoben freskami od V. V. Reinera a J. Steintelse. Severně od kláštera kaple sv. Kateřiny z roku 1713, ve východní části města je farní kostel sv. Petra a Pavla, postavený 0. Broggiem r. 1714. Severně od města stojí zřícenina gotického hradu Osek (Ryzmburk) z konce 13. století, který střežil cestu Vlčím dolem do Míšně a také nedaleké stříbrné a cínové doly.


Klášter Osek


 

hrad Osek