Střekov

Hrad Střekov postavil někdy těsně před rokem 1319 Pešík z Veitmile k ochraně obchodní cesty labským údolím. Výhodná poloha na strmé skále 100 m nad hladinou Labe z něj činila bezpečnou pevnost, čemuž byla také zcela podřízena jeho architektura. Dvě části hradu byly od sebe odděleny přirozeným příkopem s padacím mostem. Roku 1479 koupili hrad bratři Hanuš a Lorenc Glacové a prvý z nich jej později upravil. Vedle oprav opevnění vestavěl i nové obytné budovy v pozdně gotickém stylu. Ke starým částem, jimž dominuje okrouhlý bergfrit, přibylo opevnění s baštami, ovšem celkem zbytečné na místě, kde hrad dokonale chránila vysoká kolmá skalní stěna. Střekov měl dvě opevněná předhradí, horní a dolní.

Roku 1599 získali Střekov do dědičného držení Lobkovicové, kterým patřil až do roku 1945. Neužívali jej však jako sídlo, hrad trpěl nedostatečnou údržbou a chátral. Zkázu dovršila třicetiletá a o století později sedmiletá válka. V obou byl Střekov dobýván a obsazován střídavě válčícími stranami a jako pevnost už nikdy nebyl opraven. Před úplnou zkázou hrad zachránil až zájem romantického 19. století. Tehdy zde byla zřízena restaurace a zdivo hradu bylo v nejnutnější míře zajištěno. Na Střekově pobýval slavný německý skladatel Richard Wagner, který zde pracoval na své opeře Tannhäuser a romantická scenerie hradu nad říčním údolím jej inspirovala. Další zajišťovací práce proběhly v letech 1911-1912 a po druhé světové válce. Dík všem těmto novodobým úpravám se hrad částečně dochoval do dnešní doby. 

Hrad Střekov