Teplice

Lázeňské, průmyslové a kulturní centrum Podkrušnohoří. Léčivé účinky zdejších teplých pramenů  byly známé již ve starověku, o čemž svědčí nálezy keltských a římských mincí v pramenech. Po roce 1160 tu královna Judita, manželka krále Vladislava I., založila klášter benediktinek. V 18. stol. a na počátku 19. století patřily Teplice k nejvyhledávanějším evropským lázním. Pobývali zde mj. J. W. Goethe, L. van Beethoven, R. Wagner, A. Schopenhauer, N. Paganini, F. Chopin, F. Liszt a z českých osobnostf J. Dobrovský, J. Jungmann, F. Palacký, J. Neruda aj. Základem lázni jsou léčive pra- meny Pravřídlo (43 °C), Horský (42 °C) a Kamenný (30 °C). Empírove lázeňske budovy ze začátku 19. stol. Na rozvalinach původniho kláštera postaven ve druhé pol. 15. stol. renesanční zámek upravený po r. 175Q barokně a v letech 1798 -1820 empírově. Barokní děkanský kostel sv. Jana Křtitele (po r. 1585) s obrazy Petra Brandla. Na zámeckém náměstí morový sloup Nejsvětější Trojice od M. B. Brauna (1718-19).


 


pohled na město