Bruntál

Město na Černém potoce v Bruntálské vrchovině, ležící na obchodní cestě do Slezska, bylo již r. 1213 horním městem s magdeburským právem. V 16. stol. byla na tehdejším zámku zřízena protestantská tiskárna, kde se tiskla česká evangelická Postilla. Zámek založený ve 2. pol. 15. stol. byl na přelomu 16. a 17. stol. přestavěn v arkádový renesanční zámek a v 18. stol. upraven barokně. Kostel Nanebevzetí P. Marie z 2. pol. 13. stol., přestavěný na konci 15. stol., s náhrobky panu z Vrbna. Při piaristické koleji z třicátých let 18. stol. barokní kostel panny Marie Utěšitelky. Na náměstí renesanční Gabrielův dům a morový sloup z r. 1715. Nad městem Uhlířský vrch s velkým, pozdně barokním poutním kostelem z let 1756-65.


 


  kostel v Bruntálu


historický Bruntál - 1917