Frýdek - Místek

Původně dvě města ležící na opačných březích Ostravice v Podbeskydské vrchovině. Místek připomínán při brodu na obchodní cestě již ve 13. stol., Frýdek byl založen v pol. 14. stol. na pravém (slezském) břehu Ostravice. Původní gotický hrad ve Frýdku byl v l. 1636-51 přestavěn raně barokně a koncem 18. stol. přebudován na zámek. Ve městě renesanční kostel sv. Jošta ze začátku 17. stol. s dřevěnými doplňky lidového charakteru a barokní poutné kostel P. Marie Pomocné z let 1740-52 od Bart. Wittnera, s křížovou cestou s plastikami z 18. s a 19. stol. V Místku rokokový farní kostel Jana Pavla z I. 1763-67 s původním inventářem a barokně přestavěný raně gotický kostel sv. Jakuba z 2. pol. 13. stol. Na náměstí soubor pozdně renesančních domů, v domě čp. 1 z r. 1611 se r. 1781 sešli císař Josef II. s pruským králem Bedřichem II, ve Frýdku v hostinci Na Veselí nocovali ruští vojevůdci A. V. Suvorov (1800) a M. I. Kutuzov (1805). V Místku pracoval v l. 1891-93 básník P. Bezruč jako poštovní úředník. Pomník Bedřicha Smetany od J. Štursy (1924), pomník Miroslava Tyrše od L. Šalouna (1932) a sousoší pohřeb v Karpatech od J. Štursy (1924).chrám sv Jana Pavla


mariánský kostel  


..... západ slunce


náměstí