Fulnek

Město, poprvé připomínané roku 1293 jako hrazené pod gotickým hradem, leží na Gručovickém a husím potoku ve Vítkovské vrchovině. Nad městem na místě hradu dnes stojí zámek, po požáru roku 1801 barokně přestavený. Renesanční Dolní zámek pochází z druhé pol. 16. stol. Ve městě klášter augustiniánů z r. 1389 s gotickou křížovou chodbou a barokním kostelem Nejsvětější Trojice z l.1748-60 od M. Thalherra s malbami J. V. Sadlera. Na náměstí barokní morový sloup (1718), Knurův dům (kol. r.1700), kašna z 1. pol. 18. stol. a radnice hranolovitou věží z r. 1610. Na zdejší bratrské škole působil v letech 1618-21 J. A. Komenský. Bratrský sbor přestavěný po roce 1701 na špitál byl upraven na Komenského památník a vyhlášen národní kulturní památkou.


   kapucínský klášter


kašna se sochou sv. Jana Sarkandra  


   kostel nejsvětější trojice