Karviná

Hornické a průmyslové centrum v ostravsko-karvinské pánvi. První zmínka k r. 1331, později se spojila s někdejším Fryštákem. Roku 1776 zde byla objevena uhelná ložiska, těžba započala r. 1785. Empírová radnice z I. 1836-37 s renesanční věží z poslední třetiny 16. stol. Gotický kostel z r. 1447 byl v 18. stol. barokně přestavěn, r. 1611 k němu byla přistavěna hodnotná renesanční kaple. Na náměstí renesanční zámek, klasicistně přestavěný v 18. stol. V městské části Darkov jodobromové a solné prameny, z nichž kdysi benediktini těžili sůl.


Karviná...

  vánoční pozdrav