KRAVAŘE (okr. Opava)

Čtyřkřídlý barokní zámek v parku na okraji městečka, vynikající dílo moravského barokního stavitelství.

O původní gotické tvrzi se nedochovaly žádné hmatatelné důkazy, jen lidová pověst, že se tento "starý zámek" propadl za trest do země, neboť panské dcerušky tancovaly ve střevících zhotovených z housek. Renesanční tvrz ze 16. století vznikla v sousedství tvrze gotické. Toto sídlo, patrně poškozené a vydrancované Švédy za třicetileté války přestavěl v letech 1649 - 1665 Jakub z Eichendorfu na barokní zámek. Starší budova byla při tom pojata do jinak zcela pravidelné dispozice.

V letech 1721 - 1728 provedl podstatnou přestavbu Jan Rudolf z Eichendorfu. Tuto podobu si zámek zachoval až do požáru v roce 1937. Zámek je čtyřkřídlá jednopatrová budova uzavírající nádvoří s arkádovou lodžií na třech stranách. Dominanty tvoří střední rizalit průčelního křídla a o patro vyšší oválný rizalit zahradního průčelí. Současně s s přestavbou byl za zámkem zřízen okrasný park. Řešení stavby i výzdoba zámku jsou patrně dílem Jana Lukáše Hildebranta, figurální výzdoba je přisuzována sochaři Janu Jiřímu Lehnertovi a autorem iluzivní nástropní fresky v kapli byl malíř Eckstein. Eichendorfové byly pány na Kravařích do roku 1738, potom panství začalo střídat majitele. Od roku 1742 až do roku 1920 náležely Kravaře Prusku. 21. 1. 1937 zámek vyhořel a zůstal neopraven až do roku 1953, kdy byla budově i parku citlivou rekonstrukcí trvající do r.1971 vrácena jejich dřívější barokní krása. Dnes je zámek využíván pro kulturní účely Ostravska.