Krnov

Město na soutoku Opavy a Opavice při hranici s Polskem, světově proslulé výrobou varhan. První zmínka z r. 1240, od r. 1279 město a od r. 1377 centrum krnovského knížectví. Gotický kostel Sv. Martina, kostel sv. Ducha s přilehlým špitálem ze 13. stol. s cyklem fresek z Písma svatého z 15. stol., klášter minoritů a kostel Nanebevzetí P. Marie jsou většinou barokně upravené. V centru města měšťanské domy ze 16. stol. Na místě sídla přemyslovských knížat dal na počátku 16. stol. Jiří Hohenzollern postavit zámek ve stylu severské renesance. Nad městem barokní poutní kostel Sedmibolestné P. Marie z I. 1722 az 1728 s freskou Fr. Ecksteina.