Opava

Průmyslové. zemědělské a kulturní centrum českého Slezska leží na řece Opavě v Poopavské nížině. Vzniklo před r. 1195 při staré kupecké cestě. Od r. 1224 bylo sídlem řádu německých rytířů a od začátku 14. stol. bylo Opavské knížectví prohlášeno lénem českého krále. Hlavním městem tohoto knížectví se Opava stala začátkem 15. stol., kdy zde Přemek, potomek nemanželského syna Přemysla Otakara II., postavil hrad. Od r. 1742, kdy byla větší část Slezska postoupena Prusku, se Opava stala hlavním městem rakouského Slezska. Při bojích v r. 1945 byla značná část města zničena, přesto se tu zachovala řada stavebních a historických památek. Cihlový gotický farní chrám Nanebevzetí P. Marie ze 14. stol. s barokními úpravami ze 17. a 18. stol., klášter minoritů z r. 1238 s klášterním kostelem sv. Ducha přestavěným na přelomu 17. a 18. stol. barokně. Klášter sloužil od 16. do 18. stol. jako sídlo slezského zemského sněmu a stavovského soudu, v kryptě kostela jsou pohřbeni opavšti Přemyslovci. Dominikanský gotický kostel s kostelem sv. Václava z r. 1336 byl barokně přestavěn v l. 1732-35. Přilehlý klášter z r. 1291 a filiální kostel sv. Jana Křtitele byly rovněž barokně přestavěny. Městu dominuje věž Hláska (1618) při staré radnici. Na náměstí měšťanské právovárečné domy s renesančními mázhauzy ze 16. stol. V historickém centru barokní Sobkův palác a Blücherův (dříve Larischův) palác, renesační dům U bílého koníčka s atikou z konce 16. stol. Slezské muzeum sídlí v budově postavené v l. 1893-95. Na zdejším gymnáziu při jezuitské koleji studoval zakladatel moderní genetiky J. G. Mendel (1822 az 1884). Rodiště a místo posledního odpočinku básníka Petra Bezruče (1867 -1958).