RADUŇ

Empírový, romanticky upravený zámek z 19. století ve stejnojmenné vsi, obklopený rozsáhlým parkem s rybníky.

Na místě dnešního zámku stála původně tvrz držená vladyky z Raduně až do 70. let 15. století, kdy majetek prodali Václavovi z Tvorkova. Tvorkovští na místě tvrze vybudovali pohodlnější renesanční zámek s rozsáhlým parkem, skleníky a několika rybníky. Statky drželi až do poloviny 17. století. Po částém střídání majitelů v 18. století se na zámku usadili v roce 1780 Mönnichové, později Larisch-Mönnichové. Zámek byl poměrně zpustlý a zchátralý, proto jej Jan Larisch-Mönnich nechal na počátku 19. století zbourat a vystavět nový empírový zámek. Stavitel Antonín Oderka jej podle plánů architekta K. J. Englische dokončil v roce 1822. Současně byla provedena nákladná úprava zámecké zahrady v přírodně krajinářský park. Od roku 1832 až do roku 1945 vlastnil zámek rod raduňského knížete Gebharda Blüchera, který nechal zámek v duchu romantických historizujících představ přestavět do dnešní podoby. Zámek je čtyřkřídlá jednopatrová budova s uzavřeným dvorem prozrazujícím renesanční původ. Dvě válcové věže a balkóny s kamennými předprsněmi jsou dílem romantické přestavby. Vstupní fasáda s trojúhelníkovým štítem se znaky rodiny Larischů-Mönnichů pochází z empírové úpravy počátkem 19. století. V zámku je dočasně deponován a vystaven mobiliář z Hradce nad Moravicí.