Broumov

Barokní kresba

Průmyslové pohraniční město na Sténavě v Meziměstské vrchovině. Původně knížecí hrádek střežící slezskou hranici, za Přemysla Otakara II. připadla osada i s okolím benediktinům z Břevnova. Roku 1348 byl Broumov povýšen na královské město. Benediktinský klášter z r. 1322 barokně přestaven v I. 1726-48 Dienzenhoferem. Klášterní kostel sv. Vojtěcha byl barokizován a vybaven bohatou nástěnnou figurální a ornamentální štukovou výzdobou v letech 1684-94 (M. Allio). Roubený dřevěný hřbitovní kostel P. Marie z poloviny 15. stol. je nejstarší zachovaný kostel tohoto druhu v Čechách. Na klášterním gymnáziu, jednom z nejstarších u nás, mj. studovali Arnošt z Pardubic, B. Balbín a A. Jirásek.


kostel p. Marie


kostel panny Marie

kostel Petra a Pavla


kostel Petra a Pavla