Frýdlant

Průmyslové město ve Frýdlantské vrchovině na soutoku Smědé s Řasnicí, zmiňovane již v roce 1278. V pol. 13. stol. tu Ronovci založili raně gotický hrad, ze kterého se zachovala vysoká válcovitá věž. Na přelomu 15. a 16. stol. byl k hradu přistavěn zámek (Marco Spazio), dnešní podobu dostal v l. 1867-70 novorenesanční přestavbou. V I. 1622-34 sídlo Albrechta z Valdštejna, vévody Frýdlantského. V r. 1801 tu bylo založeno jedno z prvních hradních muzeí v Evropě. V pozdně gotickém kostele Nalezení sv. Kříže z r. 1551 s pohřební kaplí Redernů (M. Spazio, kol. r. 1610) postavil v l.1605-10 G. Hendricks z Amsterodamu vzácný náhrobek maršálka Melchiora z Redernu, jeho ženy Kateřiny a syna Kryštofa. Ve městě novorenesanční radnice z konce 19. stol., zbytky hradeb a několik domů z 18. stol. V zámku je umístěno muzeum bytové kultury. Frýdlant je výchozím místem turistických výletů do chraněné krajinné oblasti Jizerských hor.


 


zámek ve Frýdlantu