HRUBÝ ROHOZEC

Zámek na místě někdejšího hradu spojující v sobě prvky pozdní gotiky, renesance, baroka i novogotiky.

Na místě dnešního zámku stával hrad, jehož podobu neznáme. Jeho jméno mělo ve svém přídomku několik příslušníků rodu Markvarticů koncem 13. a počátkem 14. stol. Z toho lze usuzovat, že zakladatelem hradu byl Jaroslav z Ralska, jehož syn i vnuk se už píší z Rohozce. Dalším významným vlastníkem byl Markvart z Vartemberka, jehož tři hrady však zabral král Václav IV. V následujících letech je o Rohozci jen málo písemných zpráv. Z dalších vlastníků má pro jeho stavební vývoj význam až Johanka z Krajku a její bratr Konrád, kteří hrad přestavěli v honosný zámek ve stylu pozdní vladislavské gotiky.

Vartemberkové se na Rohozec vrátili v roce 1534, když jej Jan z Vartemberka, nejvyšší purkrabí českého království, koupil od Krajířů z Krajku. Janovi potomci se vyznačovali svárlivou a násilnickou povahou a po dvě generace se přeli o majetek. Karel z Vartemberka nechal zámek kolem roku 1600 renesančně upravit. Jeho rod však o panství znovu přišel konfiskací po Bílé hoře.

Jako jiná panství v severních Čechách, i Rohozec získal ambiciózní Albrecht z Valdštejna. Ten jej poskytl jako léno svému plukovníkovi Mikuláši Desfoursovi, jemuž panství po zavraždění lenního pána zůstalo. Získal je do dědičného vlastnictví zároveň s hraběcím titulem a hodností polního maršálka. Desfoursové drželi Rohozec (nazývaný po oddělení panství Malý Rohozec Hrubým R.) až do roku 1945. Provedli rozšíření a barokizaci kaple (1675) a v roce 1822 rozsáhlou úpravu v novogotickém slohu, při níž byly mimo jiné zazděny arkády v nádvoří.