Liberec

Významné hospodářské a kulturní středisko severních Čech v údolí Lužické Nisy v Liberecké kotlině. Původně vesnice, založena v údolí Nisy při staré cestě do Lužice, se připomíná v polovině 14. stol. Od počátku 15. stol. se spolu se soukenic- tvím prudce rozvíjí i celé město, které se v roce 1850 stává statutárně prvním českým městem po Praze. Renesanční zámek z I. 1583-87, původně majetek Redernů, byl roku 1615 přestavěn pozdně renesančně Arconem ze Zitavy, dnešní podoba pochazí z I. 1785 az 1786 od J. J. Kunze. Na severní straně přistavěl Arcon ze Zitavy v I. 1604-06 renesanční zámeckou kapli s kazetovým malovaným stropem. Renesanční arciděkanský kostel sv. Antonína (1579-81 ) byl pseudogoticky přestavěn podle plánu L. Tischlera z Vídně v letech 1872-82. Barokní kostel sv. Kříže na Malém námětí postavil v I. 1753-61 J. J. Kunz. V historickém jádru se zachovala řada empírových a klasicistních měšťanských domů z 18. stol. Novorenesanční radnici postavil v letech 1888-93 vídeňský architekt F. Neumann. Rodiště literárního kritika F. X. Šaldy (1867- 1937) , herce V. Buriana (1891 -1962). Výchozí místo pro výlety do Ještědského pohoří a Jizerských hor. 


  

panorama Liberce


radnice