Trutnov

Průmyslové město v údolí Úpy v Podkrkonošské pahorkatině. Původně trhová kolonizační obec založena v době Přemysla Otakara II. na obchodní cestě do Slezska. V I. 1334-1599 byl věnným  městem českých královen. Původně renesanční radnice z roku 1591 byla r. 1826 pseudogoticky přestavěna. V centru města se dochovaly historicky cenné měšťanské domy v renesančním, barokním a empírovém slohu, mnohé s podloubími. Pozdně barokní farní kostel P. Marie postavil v letech 1755-82 L. Niederocker. Četné pomníky na Šibeničním vrchu připomínají oběti bitvy (1866) ve válce prusko-rakouské


   


náměstí