Turnov

Letovisko v udolí Jizery v Turnovské pahorkatině je centrem výroby šperků s českými granáty. Kostel sv. Mikuláše po požáru r. 1722 barokně přestaven a františkánský klášter s kostelem r. 1822 upraven empírově. Rodiště buditelu V. F. Durycha (1735 -1802) a Ant. Marka (1785 -1877) a historika J. V. Šimáka (1870 az 1941). Výchozí bod do Českého ráje, chráněné krajinné oblasti.


kostel sv. Mikuláše


   


radnice