Bechyně

Lázně a letovisko na řece Lužnici. Na místě staršího slovanského hradiště založil po r. 1268 Přemysl Otakar II. hrad, původní předhradí bylo r. 1323 povýšeno na město. Na obvodu historického jádra města vznikly v 18. stol. lázně, k jejichž rozvoji přispěla i první elektrická meziměstská dráha ve střední Evropě mezi Táborem a Bechyní, postavená v letech 1902-03 Františkem Křižíkem. Původní gotický hrad byl koncem 16. stol. přestavěn a rozšířen na renesanční zámek. V děkanském kostele sv. Matěje z počátku 16. stol. cenný obraz Klanění od Cornelia de Vose, v klášteře františkánů z r. 1491 s kostelem  Nanebevzetí P. Marie cenná sklípková klenba a obrazy od K. Škréty  a M. V. Halwachse. Raně barokní hřbitovní kostel sv. Michaela pochází z I. 1667-70. Ve městě pozdně barokní štítové domy z konce 18. stol. a zbytky hradeb, muzeum keramiky a pobočka Alšovy Jihočeské galerie.


Lužnice u Bechyně


zámek   náměstí


  detail věže


   klášter Bechyně