Červená Lhota

Původní gotická vodní tvrz postavená ve 14. stol. byla po r. 1530 přestavěna v renesanční zámek, později barokně upravený. Roku 1641 dali Slavatové nahradit dřívější šindelovou střechu cihlovou krytinou, jejíž charakteristická barva dala zámku nynější jméno.