Český Šternberk

Hrad na ostrohu nad Sázavou, založený kolem r. 1240, byl na přelomu 15. a 16. stol. raně barokně přestavěn a rozšířen. V Dolním zámku z 18. stol. expozice připomínající Kašpara Šternberka [1761 -1838), spoluzakladatele Národního muzea v Praze.