JEMNIŠTĚ

Hodnotný barokní zámek dochovaný v původní podobě s rokokovou vnitřní výzdobou.

Realizací stavby zámku pověřil stavebník Františk Adam Trauttmansdorff roku 1724 významného tvůrce barokní architektury v Čechách Františka Maxmiliána Kaňku. Přestože zámecká kaple byla vysvěcena již v roce 1725, areál jako celek byl dokončen až o třicet let později. Hlavní budova trojkřídlého zámku má jedno patro se středním dvoupatrovým trojosým rizalitem a dvěma kopulí zastřešenými pavilony v nárožích dispozice. Společně se dvěma postranními nízkými hospodářskými křídly a mřížovým plotem na čtvrté straně uzavírá charakteristický barokní čestný dvůr.

Při opravě po požáru v roce 1754 dostala hlavní zámecká budova sochařskou výzdobu, která však nenarušila původní čistý raně barokní styl. Interiéry naopak získaly úpravami rokokový ráz. Nástropní malby a alegorické fresky na stěnách provedl Felix Antonín Scheffler, stejně jako velkou stropní malbu v zámecké kapli (na výzdobě se podílel i Václav Vavřinec Reiner) a hlavní oltářní obraz. Průjezd a schodiště je vyzdobeno sochami antických bohů od sochařů L. Widmanna a Františka J. Pacáka.

To již bylo Jemniště ve vlastnictví Šternberků, kterým zůstalo až do roku 1943 a v restituci se do jejich majetku opět vrátilo. Hodnotné interiéry zámku zůstávají přístupné veřejnosti.