Jindřichův Hradec

Jihočeské město mezi Nežárkou a rybníkem Vajgarem, městská památková rezervace. Počátkem 13. stol. zde založil Vitkovec Jind řich hrad, při něm vzniklá osada se stala již koncem 13. stol. opevněným městem. Původní románskogotický hrad byl v 16. stol. přestavěn na renesanční zámek s vynikající výtvarnou výzdobou, který je středoevropským unikátem. Z této doby pochazejí Nové stavení Jáchymovo (1564-68), Nové stavení Adama II. (1580-84), Velké arkády (1586-92), Malé arkády (1590-92) a zahradní rondel (1591-96). Pozoruhodný je minoritský kostel sv. Jana Křtitele z 13. stol. se souborem gotických maleb a minoritský klášter s ambitem ze 14. stol. Na náměstí řada pozdně gotických, renesančnífch a barokních domů a barokní sloup z let 1765-68.


   Vajgar


   věž


zámek  kostel sv. Jana Křtitele


  kostel nanebevzetí panny Marie


   muzeum


   náměstí míru


   zámek