KAMENICE NAD LIPOU

Původně hrad přestavěný v zachovalý renesanční zámek nad rybníkem z jedné a terasovou zahradou z druhé strany.

Původní hrad byl vybudován v roce 1248 a při něm stejnojmenná osada, později město. Prvními známými držiteli hradu byl rod Benešoviců. Z nich nejznámější je Dobeš (Tobiáš), věrný straník královny Elišky a rádce jejího syna Karla lV. Poslední člen rodu, Zbyněk, byl synovcem jihočeského myslitele Tomáše ze Štítného. Roku 1425 se zmocnili Kamenice táborité pod vedením Bohuslava ze Švamberka.

Po skončení husitských válek hrad vystřídal mnohé majitele. Jan Malovec přeměnil v letech 1580-1593 hrad na zámek vestavbou renesančních arkád po obvodu dvora. Později získal sňatkem panství hejtman Bechyňského kraje Zikmund Matěj Venclík z Vrchovišť. V roce 1619 byla Kamenice přepadena Dampierrovými vojáky a v následujícím roce obsadil panství generál Arnošt Mansfeld. Venclíkovi byl majetek zabaven a roku 1623 celé panství koupil Jindřich Paradies z Eshaide, původem Španěl. Za sedmdesát let vlády Paradisů se poddaným nevedlo příliš dobře, přišli o některé z výsad, a ani s dalšími majiteli neměli Kameničtí lepší zkušenost.V roce 1744 Marie Terezie, provdaná hraběnka Golzová, zahájila větší přestavbu jižního křídla zámku, avšak ještě v roce 1769 nebyl dokončen velký sál v prvním patře. Po dalších změnách majitele a po finančním úpadku v roce 1835 koupil zámek v dražbě vídeňský obchodník Jakub Rudolf Geymüller, který nechal zazdít arkády, opravit fasády a zřídit terasovou zahradu. Jeho potomci žili na Kamenici až do roku 1945.

Zámek je jednopatrová, v jižním křídle dvoupatrová budova, s klasicistním průčelím z 19. století a třípatrovou nárožní věží, před kterou býval padací most a příkop. Na severní straně se zachovala pozdně gotická bašta. V průjezdu a na nádvoří se zachovaly raně renesanční portály. V zámeckém parku, založeném okolo roku 1843 za Paradisů, dosud roste vzácná prastará lípa, podle níž má Kamenice jméno. Dnes je v zámku dětská ozdravovna a veřejnosti je přístupná jen zahrada.