Konopiště

Původně hrad z 14. stol., přestavěný a rozšířený v 1. pol. 18. stol. V I. 1889-94 zámek pro Františka Ferdinanda d'Este přestavěl J. Mocker. Z té doby pocházejí i bohaté zámecké sbírky. Kolem zámku byly koncem 19. stol. založeny rozsáhlé anglické parky a Růžová zahrada s italskými plastikami. Rodište piaristy J. F. J. Schallera (1738- 1809), zakladatele české vědecké topografie.