KOZÍ HRÁDEK

Zřícenina gotického zemanského hrádku na mírném návrší, symbolický památník mistra Jana Husa.

První písemnou zmínkou je existence hradu doložena až k roku 1377, a to jako majetku Vlčka z Kozího. Postavení navštěvované památky získalo toto jinak málo významné zemanské sídlo jen díky tomu, že tu za Ctibora a Jana z Kozího v letech 1412 až 1414 pobýval mistr Jan Hus. Věnoval se zde po nuceném odchodu z Prahy kazatelské činnosti a práci na svých teologických spisech. Po požáru v roce 1438, zřejmě spojeném s válečnými událostmi, byl majetek připojen k táborskému panství, hrad zpustl a sloužil jen jako zdroj stavebního materiálu.

Kozí hrádek stával na nízkém a povlovném návrší, obklopen nejspíš jen příkopy a dřevěnými ploty. Zachovaly se jen zbytky základových zdí, brány a obytné věže nepravidelného půdorysu. Vykopávky zde prováděl mezi léty 1899 - 1929 učitel Josef Švehla. V meziválečném období byly zříceniny hradu konzervovány a Kozí hrádek se stal jedním z symbolických památníků české historie.