LEDEČ NAD SÁZAVOU

Zachovaný hrad na ostrohu nad řekou Sázavou, částečně přestavěný na renesanční zámek.

Soudě podle predikátu "z Ledče", uváděného už v první polovině 13. století, mohl z této doby pocházet i původní ledečský hrad, z něhož se zachoval neobvykle štíhlý bergfrit a nejstarší palác při dnešním zadním vstupu do hradního jádra. Prameny však poprvé uvádějí ledečský hrad až v roce 1416 v souvislosti s vybíráním mýta na mostě přes řeku Sázavu, spojujícím město Ledeč s tímto sídlem. V druhé polovině 15. století provedl pozdně gotickou přestavbu a rozšíření Jan Ledecký z Říčan. Hrad byl získal nové vnější opevnění s baštami, oddělené od přístupu na ostrožnu hlubokým umělým příkopem. V nejužším místě spojovací šíje stála věžová brána s padacím mostem, hlavní však byla tzv. dolní brána. Tímto uspořádáním se hrad stal průchozím.

Na počátku 16. století byl přistavěn nový, tzv. malý palác se schodišťovou věžicí vysunutou do nádvoří. Za vlády Zdeňka Meziříčského, okolo roku 1556 dovršily další renesanční úpravy proměnu obytných částí hradu v zámek. Budovy okolo nádvoří byly vyzdobeny psaníčkovým sgrafitem. V průčelí severního křídla jsou součástí výzdoby i erby Meziříčských s letopočtem přestavby.

Později byla přistavěna ještě raně barokní brána a kaple. Majitelé se na ledečském panství často střídali, což se projevilo i ve špatné údržbě. Chátrající zámek byl v roce 1753 prodán císařovně Marii Terezii a interiér stavebně upraven pro potřeby jezdeckého pluku. Po roce 1763 Marie Terezie darovala Ledeč Ústavu šlechtičen v Praze. Na dnešním vzhledu ledečského zámku zanechal stopy požár roku 1879, který trval několik dní. Při opravě byla snížena původně dvoupatrová budova na západní straně nádvoří, takže ledečský zámek tvoří v současné době obytné budovy nestejné výšky se zbytky renesančních sgrafit okolo dominující okrouhlé věže. Po první pozemkové reformě v roce 1926 byl zámek přidělen státním lesům jako byty a kanceláře. Nyní je v části značně zchátralého areálu umístěna expozice okresního muzea a celý objekt čeká na rekonstrukci.